concerten congressen exposities

Home
Agenda
Gebruik
De Nieuwe Kerk
Vrijwilligers
Route en contact

COLUMN MARZAS

PLOP TWEE

“We zaten als koor tegenover het orgel. Terwijl de heer Visser na lange tijd het 19e eeuwse instrument liet klinken keek ik om me heen naar de gerestaureerde zuilen, het sprankelende wit van de muren, het speelse bloemrijke plafond. Het was mooi, té mooi eigenlijk, want hoe vreemd het ook klinkt , achteraf gezien had de vervallen staat met de krakende vloer vol gaten, de brokstukken steen, het gruis en de rudimenten van het pleisterwerk toch een bijzondere sfeer.”

Eindelijk heb ik het stukje gevonden dat ik schreef in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 1988. Een impressie van de opening van de kerk na de restauratie. Ik lees verder en ontdek dat ik geen barst kon verstaan van die hele opening. Hoor maar: “De eerste spreker nam het woord. Hij sprak ongetwijfeld ontroerende zinnen maar wij verstonden er niets van. PLOP!” Nog een zin? “Zelfs de Commissaris van de Koningin die toch heel Zeeland moet kunnen aanspreken kwam niet verder dan een pianissimo. De enige die het als 19e eeuwse dominee goed zou doen  was burgemeester Asselbergs.  PLOP! Als een koor om een bas verlegen zit moeten ze maar eens bij hem aanbellen. Hij heeft een stem als een commissaris.” Tot zover Marzas 1988. Waar sloeg dat PLOP nu eigenlijk op? Achter onze ruggen waren mannen van een cateringbedrijf tijdens de toespraken champagneflessen aan het ontkurken. “Als we omkeken zagen we de schenkers met een rood hoofd proberen om het PLOP tot een minimum te beperken maar waar de sprekers niet toe in staat waren lukte wel de flessen. Dankzij de enorme akoestiek van de kerk reikte elke kurk tot champagnehoogte.”

Ik eindigde toen de column met de wens dat we spoedig nog eens het glas zouden kunnen heffen als ook het orgel gerestaureerd zou zijn. PLOP! Ook dat is gebeurd. Met de volgende fles wil ik nu niet langer wachten. Twintig jaar later moet de kerk weer gerestaureerd worden. Als dat bericht komt ren ik de kerk binnen, schudt aan de fles  - PLOP – en haspel onverstaanbare zinnen. Het wordt weer tijd voor een feestje.

Mar van der Veer


Menu:    Home    Agenda    Gebruik    De Nieuwe Kerk    Vrijwilligers    Route en contact