concerten congressen exposities

Home
Agenda
Gebruik
De Nieuwe Kerk
Vrijwilligers
Route en contact

COLUMN MARZAS

UIT DE BANK GEJAAGD!

Op internet kun je tegenwoordig stokoude kranten bekijken. Zoals de Zierikzeesche Courant en de Zierikzeesche Nieuwsbode. De één was in 1848 een keurige, de andere  een revolutionaire krant. Je tikt  ‘Nieuwe Kerk’ in en je belandt meteen bij een enorme rel, juist toen de Nieuwe Kerk spiksplinternieuw was. Voor een zitplaats moest je plaatsen huren ‘voor slechts twee gulden per jaar’. Maar wat gebeurde er? Heel wat gelovigen vertikten het zich op te geven. In twee Zierikzeesche Couranten achter elkaar lees je een dringende oproep om zich aan te melden. Want anders liep je de ‘loterij’ mis. Nadat je ‘slechts ‘ de jaarhuur van twee gulden had betaald kwam je terecht in een soort tombola waaruit de allerbeste plaatsen werden getrokken. Deed je niet mee, dan had je geen recht op een zitplaats, ook geen gratis zitplaats, want die waren alleen voor ‘de schamelen’ bestemd.

Maar er ontstond een rel en voor relletjes moet je de Nieuwsbode van die tijd lezen. In een soort cabareteske mededeling wordt het ‘huis van Van Hall, een kippenhok in Amsterdam en zitplaatsen in de Nieuwe Kerk’ aangeboden. Bij de opening van de kerk was er toen al het probleem dat de verstaanbaarheid slecht was. De preekstoel stond nog onder het orgel en de meesten konden geen woord van de predikant horen. Microfoons bestonden nog niet.  Op zondag 25 juni 1848 zijn toch mensen, die niet betaald hadden, naar voren gekropen. Waarschijnlijk omdat die betaalde plekken akelig leeg bleven. Met kordate hand werd opgetreden. ‘Velen werden eruit gejaagd’ sart de Nieuwsbode ‘door een hoofdman die de Nieuwe Kerk commandeert’. Ik vermoed dat velen de twee gulden veel te veel vonden. Want, schrijft de Nieuwsbode, er komt verandering. ‘Er zullen meerdere vrije en goedkopere zitplaatsen worden verschaft.’ Inmiddels zijn de Zierikzeesche Courant en de Zierikzeesche Nieuwsbode er niet meer. De Nieuwe Kerk nog altijd. Met nog steeds plaatsen waar je niet mag zitten. Maar dat is een ander verhaal.

Mar van der Veer


Menu:    Home    Agenda    Gebruik    De Nieuwe Kerk    Vrijwilligers    Route en contact