concerten congressen exposities

Home
Agenda
Gebruik
De Nieuwe Kerk
Vrijwilligers
Route en contact

ORGEL


 

Orgel Nieuwe Kerk Zierikzee

Gebouwd: Kam & Van der Meulen (Rotterdam), 1848
Gerestaureerd: Witte (1873 en 1895)
Van Dam (1916)
De Koff (1948)
Verschueren (1996-97)

Dispositie:
HOOFDWERK

Prestant 16'
Bourdon 16'
Prestant 8'
Roerfluit 8'
Octaaf 4'
Roerfluit 4'
Quint 3'
Octaaf 2'
Cornet 5 st.
disc.)
Mixtuur 2' 3-5 st.
Basson 16'
Trompet 8'
BOVENWERK

Prestant 8'
Holpijp 8'
Baarpijp 8'
Viola di Gamba 8'
Octaaf 4'
Open fluit 4'
Zachtgedekt 4’
Woudfluit 2'
Carillon 4’ 2 st.
(disc.)
Echo trompet 8'
Dulciaan 8'
PEDAAL

Prestant 16'
Subbas 16'
Octaaf 8'
Gedekt 8'
Quint 6'
Octaaf 4'
Mixtuur 2’ 4 st.
(met terts)
Bazuin 16'
Trompet 8'
Trompet 4'
Zinck 2'
Koppels:
Hoofdwerk+ Bovenwerk
Pedaal + Hoofdwerk


Toen het eind van de bouw van de Nieuwe Kerk in zicht kwam, beraadde de kerkvoogdij zich op de aanschaf van een orgel. Als eerste gegadigde voor het vervaardigen van een nieuw instrument meldde in 1846 orgelbouwer C.F.A. Naber uit Deventer zich. Hij diende een bestek in voor een orgel met drie klavieren en
39 registers, voor de prijs van ƒ 17.865,= , een bedrag dat de kerkvoogden aan de hoge kant vonden.

De kerkvoogdij oriënteerde zich verder en zo ontvingen de orgelmakers Kam en Van der Meulen in Rotterdam een uitnodiging tot het indienen van een bestek. Een plan van de firma Bätz & Co voor een tweeklaviers orgel met 27 registers tegen een aanneemsom van ƒ 16.500,= kon niet rekenen op instemming van de kerkbestuurders en op een aanbod van de orgelmaker J.A. Mennes uit Middelburg ging men niet eens in.

Uiteindelijk is het bij het nemen van een beslissing gegaan tussen een ‘afgeslankt’ plan van Naber - een tweeklaviers orgel met 35 registers en vrij pedaal, opgesteld in één kast, voor de prijs van ƒ 14.075,=, en het bestek van Kam en Van der Meulen, dat voorzag in een eveneens tweeklaviers orgel, maar dan met 33 registers, tegen de iets lagere prijs van ƒ 13.600,=. De kerkvoogdij zou halverwege de werkzaamheden ƒ 5.000,= betalen, eenzelfde bedrag bij de oplevering en daarna het restant in tien jaarlijkse termijnen.

De bouwtijd van het orgel was kort: in juni 1847 verstrekte de kerkvoogdij de opdracht en op zondag 5 november 1848 vond de ingebruikneming plaats.
Niet alleen de organist Samuël de Lange uit Rotterdam en de nieuwe organist van de Zierikzeese kerk, Gerrit Overman, zijn vol lof, ook de pers schrijft bewonderend over ‘het eenvoudig smaakvolle uiterlijk’ en ‘den welluidende krachtigen toon’, die het hoogst gebrekkige zingen der gemeente voorzeker zeer zal verbeteren’.
Het ‘eenvoudig smaakvolle uiterlijk’ was, in overeenstemming met de stijl van het kerkgebouw, classicistisch en is in de oorspronkelijke vorm bewaard gebleven.
Het orgel is inmiddels eveneens fraai gerestaureerd.

Meer informatie over de geschiedenis van de Nieuwe Kerk en het Kam & van der Meulen orgel is te lezen in het boekje ‘De Nieuwe Kerk te Zierikzee’ van de hand van H. Uil, ISBN 90-9002170-1 (40 blz).
Dit boekje is voor € 4,50 (incl. verzendkosten) te bestellen via de webwinkel van de 'Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk"Menu:    Home    Agenda    Gebruik    De Nieuwe Kerk    Vrijwilligers    Route en contact