logo2x

 

front_banner

Privacyverklaring

Informatie

Wij doen ons best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Functioneren van de site

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de site tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is.

Virussen

Tegen virussen nemen we voorzorgsmaatregelen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid als er toch virussen voorkomen. We adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van de site haalt.

Hack

Voor het verwerken van de vrijwilligersgegevens voor het aanmelden op de website, is door het bestuur opdracht verleend aan de webbeheerder. Deze legt bij calamiteiten verantwoording af aan het bestuur. Eventuele aanpassingen van deze gegevens mogen enkel in opdracht van het bestuur uitgevoerd worden. Mochten aanpassingen onverhoopt noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van de website, dan wordt dit in overleg met het bestuur gedaan en wordt u als betrokkene daarvan mededeling gedaan. Tevens wordt u op de hoogte gehouden van de daardoor ontstane veranderingen.

Verwijzingen

Verwijzingen naar externe sites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en inhoud van de betreffende sites. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het functioneren van en voor de informatie op externe sites.

Eigendom

Alle informatie en beeldmateriaal op de sites zijn eigendom van Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee en Stichting vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee. Zonder toestemming is het niet toegestaan om de informatie die op deze site staat te bewerken of te verspreiden.

Het gebruik van uw gegevens

Wij verwerken gegevens van de volgende personen: 

 • Iedereen die bij ons vrijwilliger is. Iedereen met wie wij via de mail contact hebben. Deze gegevens krijgen we van u, als u contact met ons heeft in de volgende situaties:
 • u vult het contactformulier in op deze website
  u stuurt ons een e-mail

Welke gegevens verwerken wij van u:

 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarvoor verwerken wij uw gegevens:

 • Om contact met u te hebben bij gebruik of verhuur van ons gebouw.
 • De gegevens van de vrijwilligers worden opgeslagen ten behoeve van het aanmelden voor hulp bij evenementen.
 • Tevens voor het inroosteren

Cookies

Wij maken geen gebruik van Cookies.
Dit kunt u zelf testen via: http://www.cookiechecker.nl

Hoelang bewaren wij uw gegevens

Wij verzamelen uw gegevens en bewaren ze zolang we ze nodig hebben om met u contact te onderhouden. We houden ons hierbij aan de wet. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij deze.

Beveiliging

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens gestolen worden of worden bekeken.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens, wilt u inzage, wijziging of verwijdering, neem dan contact met ons op via: info@nieuwekerkzierikzee.nl 
Denk eraan dat u bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats vermeldt. Stuur tevens een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee. Zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek van u afkomstig is. Zet voor de zekerheid op de kopie dat u deze verstuurt aan ons en maak dat het BSN nr. en de foto onherkenbaar zijn.

Wijzigingen

Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee/Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 17-05-2018

Copyright

De op deze site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, zijn eigendom van of in licentie bij Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee. Ze worden beschermd door auteursrecht, of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen die toegang krijgen tot deze site. Mocht u voorkomen op een foto gemaakt tijdens een evenement en daartegen bezwaar hebben neem dan contact met ons op, daarna zullen we tot spoedige verwijdering overgaan. info@nieuwekerkzierikzee.nl

© 2018. Stichting Nieuwe kerk Zierikzee. Alle rechten voorbehouden
Niets van deze site mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende
Ontworpen door G.M. Kampstra
Privacy verklaring