logo2x

 

front_banner

Wettelijke voorschriften

Om aan de wettelijke voorschriften per mei 2018 te voldoen melden wij u hierbij het volgende:

Cookies

 

Cookies zijn kleine programmatjes die tijdens het bezoek aan een website op uw pc geplaatst kunnen worden. Meestal dienen deze cookies voor het plezier van u als bezoeker doordat u bijvoorbeeld niet iedere keer dat u uw naam in moet vullen, alles moet in typen. 1 karakter is dan al voldoende om de rest aan te vullen. Maar deze programmatjes kunnen ook vervelende effekten hebben, bijvoorbeeld ongewenste reklame of zelfs stelen van gegevens (wachtwoorden etc.)

Onze site maakt geen gebruik van cookies. Dit kunt u zelf testen via: http://www.cookiechecker.nl/

U krijgt dan onderstaand resultaat:

Nieuwekerkzierikzee.nl

First party cookies
0
Third party cookies
0
Third party requests
0
 

Privacy verklaring

In mei 2018 word de nieuwe privacy wet van kracht. Deze word door de EU aan allen die persoons informatie verwerken opgelegd.

Hierdoor worden er voor ons uiteraard ook verplichtingen opgelegd. Maar welke dat zijn en hoe deze geimplementeerd moeten worden is nog niet geheel duidelijk.

Daarom de privacy die u nu heeft via onze stichting:

De door u verstrekte gevens worden op dit moment alleen gebruikt om u eventueel te kunnen benaderen voor extra diensten en/of veranderingen door te geven. U bent als medewerker ook in de achtergrond van de website bekend. Dit is alleen gedaan om het invullen van het medewerker formulier te vereenvoudigen.

De gegevens die u via het formulier aan ons verstrekt worden alleen verwerkt in de daaruit volgende email bericht. Deze gegevens worden niet door ons opgeslagen c.q. bewaart voor andere doeleinden.

Wij zullen de opgeslagen persoongegevens zorgvuldig behandelen. Deze gegevens staan ook op schrift en kunnen worden ingezien c.q. veranderd worden. U kunt hier een verzoek voor in dienen bij: Klazina Uil.

Wanneer u zich afmeld als vrijwilliger, worden u gegevens onverhoopt zowel op schrift als op de website verwijderd. De gevens beheerder zal zodra u zich afmeld dit doorgeven aan de website beheerder, die dan op korte termijn en maximaal na 48 uur uw gegevens ook van de site zal halen. U kunt dit testen door na 48 uur een inlog poging te doen. Mocht u zich dan toch nog aankunnen melden, dan kunt u rechtstreeks kontakt op nemen met Goatse Kampstra via telefoon: 06-55 910 459. Er is dan iets mis gegaan bij de afmelding c.q. de communicatie tussen beide partijen. Dit zal dan onverwijld gecorrigeerd worden.

 

© 2018. Stichting Nieuwe kerk Zierikzee. Alle rechten voorbehouden
Niets van deze site mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende
Ontworpen door G.M. Kampstra