front_banner

  Wettelijke voorschriften

  Om aan de wettelijke voorschriften per mei 2018 te voldoen melden wij u hierbij het volgende:

  Cookies

   

  Cookies zijn kleine programmatjes die tijdens het bezoek aan een website op uw pc geplaatst kunnen worden. Meestal dienen deze cookies voor het plezier van u als bezoeker doordat u bijvoorbeeld niet iedere keer dat u uw naam in moet vullen, alles moet in typen. 1 karakter is dan al voldoende om de rest aan te vullen. Maar deze programmatjes kunnen ook vervelende effekten hebben, bijvoorbeeld ongewenste reklame of zelfs stelen van gegevens (wachtwoorden etc.)

  Onze site maakt geen gebruik van cookies. Dit kunt u zelf testen via: http://www.cookiechecker.nl/

  U krijgt dan onderstaand resultaat:

  Nieuwekerkzierikzee.nl

  First party cookies
  0
  Third party cookies
  0
  Third party requests
  0
   

  Foto's en filmpjes

  We plaatsen foto’s en filmpjes om te tonen wat er allemaal in de kerk aan activiteiten zijn. Mocht u zichtbaar op een van de foto’s staan en daar bezwaar tegen hebben meld het ons dan via: gebruik@nieuwekerkzierikzee.nl en vul, onder contact: het formulier in.

  De foto zal dan spoedig verwijderd worden.

  Privacy verklaring

  In mei 2018 wordt de nieuwe privacy wet van kracht. Deze wordt door de EU aan allen die persoonsinformatie verwerken opgelegd.

  Hierdoor worden er voor ons uiteraard ook verplichtingen opgelegd. Maar welke dat zijn en hoe deze geïmplementeerd moeten worden is nog niet geheel duidelijk.

  Daarom de privacy die u nu heeft via onze stichting:

  De door u verstrekte gegevens worden op dit moment alleen gebruikt om u eventueel te kunnen benaderen voor extra diensten en/of  om veranderingen door te geven. U bent als medewerker ook in de achtergrond van de website bekend. Dit is alleen gedaan om het invullen van het medewerkersformulier te vereenvoudigen.

  De gegevens die u via het formulier aan ons verstrekt worden alleen verwerkt in de daaruit volgende email bericht. Deze gegevens worden niet door ons opgeslagen c.q. bewaart voor andere doeleinden.

  Wij zullen de opgeslagen persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Deze gegevens staan ook op schrift en kunnen worden ingezien c.q. veranderd worden. U kunt hiervoor een verzoek in dienen bij: Klazina Uil.

  Wanneer u zich afmeldt als vrijwilliger, worden uw gegevens zowel op schrift als op de website verwijderd. De gevensbeheerder zal zodra u zich afmeldt dit doorgeven aan de website beheerder, die dan op korte termijn en maximaal na 48 uur uw gegevens ook van de site zal halen. U kunt dit testen door na 48 uur een inlog poging te doen.

  Mocht u zich dan toch nog aankunnen melden, meld het dan via gebruik@nieuwekerkzierikzee.nl

   

   

  © 2018. Stichting Vrienden van de Nieuwekerk. Alle rechten voorbehouden
  Niets van deze site mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende
  Ontworpen door G.M. Kampstra