Stichting Vrienden van de Nieuwe Kerk Zierikzee

Logo vrienden groot

 

Geachte Bezoeker
We stellen het op prijs dat u de website van de Nieuwe Kerk bezoekt. Een kerk met een bijzondere architectuur. Een prachtig voorbeeld van neoclassicistische bouwstijl. Orgel en kerk vormen hierin een uniek geheel. Het verhaal van deze kerk, hoe er eerst een gotische ‘kathedraal’ stond en daarna een klassieke ‘tempel’ verrees, ontdekt u elders op deze site.

Dit gebouw willen wij bewaren!
De kerk is in handen van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken en wordt beheerd door de Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee. Voor deze laatst genoemde stichting zijn vele enthousiaste vrijwilligers in touw om het gebouw te exploiteren. Het gebouw is een gewaardeerde plek geworden voor concerten, lezingen, zangavonden, tentoonstellingen en andere activiteiten.
Met de hiermee gegenereerde financiële middelen kunnen wij dit gebouw voor de toekomst bewaren. Wij vinden echter dat te zien moet blijven dat dit een kerkgebouw is. De band met het verleden willen we niet los laten.

Hoe kunt u helpen?
De Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee (VNKZ) stimuleert mensen om mee te helpen. Ook u als gast nodigen wij graag daarvoor uit. U kunt bij onze vaste vriendenkring komen. Een grote groep vrienden steunt ons al met minimaal 10 euro per jaar. Hoe wij dat geld besteden vertellen wij ieder jaar in onze nieuwsbrief. We nodigen u van harte uit om bijzondere momenten in onze kerk mee te maken.
Steun de Nieuwe Kerk en geef u op als vriend of vriendin!

Stichting VNKZ
Doelstelling: Steunfonds voor de Nieuwe Kerk te Zierikzee. De stichting heeft ten doel het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan de Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee onder voorwaarde dat het voormalige kerkgebouw voor wat betreft zowel het exterieur als het interieur in stand blijft (artikel 2 van de statuten).

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee
KvK-nummer: 22051063
RSIN: 8110.07.716
Adres: Mauritslaan 2
Postcode: 4301 NT
Plaats: Zierikzee
Opgericht: 2002

Bestuurssamenstelling
Mar van der Veer (voorzitter)
Secretaris vacant
Maris Goudzwaard (penningmeester)
Rien van der Sluis
Huib Uil

Beleidsplan
De inkomsten, die nodig zijn om de doelstelling te kunnen realiseren, bestaan uit donaties van particulieren, bijdragen en giften. Met deze inkomsten, eventueel aangevuld met te verwerven subsidies, worden aan de Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee objecten geschonken of bijdragen verstrekt ten behoeve en ten dienste van het gebouw en de gebruikers ervan.

Activiteiten
Ieder jaar worden door de Stichting VNKZ zomerconcerten georganiseerd. Deze vinden plaats in de Nieuwe Kerk op zaterdagmiddagen in de maanden juli en augustus.
Verder wordt voor de Vrienden jaarlijks een donateursconcert georganiseerd. Tweemaal per jaar wordt een nieuwsbrief toegezonden aan de Vrienden.

Aankomende evenementen
Chr Gem Eilandenkoor
19 juni 2024 19:45 - 21:45
Orgelconcert
22 juni 2024 15:30 -
Chr. gem. Eilandenkoor 19.45 - 21.45
26 juni 2024 00:00
Zuidhoek Schoonmaak 7.30 uur
28 juni 2024 07:30 -
Orgelconcert
29 juni 2024 15:30 -