Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee

logonieuw

 

Welkom op de site van de Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee.

De Stichting Nieuwe Kerk Zierikzee ( SNKZ) bestaat sinds 17 juni 2016 en heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor dit historische kerkgebouw en de instandhouding daarvan. De Stichting beheert het gebouw en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en activiteiten. Dit kan alleen door de bijdrage van veel vrijwilligers, die op verschillende terreinen actief zijn. Zo verzorgen zij de catering tijdens een activiteit, anderen bouwen het podium op, er zijn mensen die zorgen voor het licht en geluid en weer anderen helpen bij de nodige schoonmaakactiviteiten.
Het bestuur vergadert steeds op de eerste dinsdag van de maand in de consistorie van de Nieuwe Kerk.
De Stichting organiseert zelf geen activiteiten, maar zorgt via de vrijwilligers voor ondersteuning en toezicht.
De inkomsten worden verkregen door het verhuren van het gebouw en de catering.

De Nieuwe Kerk is niet het eigendom van bovengenoemde Stichting. De eigenaar is Stichting Oude Zeeuwse Kerken (SOZK), gevestigd in Middelburg. Al in 1977 werd de Nieuwe Kerk door SOZK overgenomen van de Hervormde Gemeente.
Deze Stichting is momenteel eigenaar van vier voormalige kerkgebouwen: de Nieuwe Kerk te Zierikzee; de Hervormde Kerk in Waterlandkerkje, de Hervormde Kerk in Kats en de St. Maartenskerk in Baarland.
SOZK zorgt voor het onderhoud van het gebouw. Om dit te kunnen financieren, betaalt SNKZ jaarlijks een afgesproken bedrag.

Contactpersonen van de stichting:

Kees van Harten, voorzitter
cvanharten@zeelandnet.nl

Ep Plette, secretaris
eplette@zeelandnet.nl

Giljam Bil, penningmeester
giljambil@zeelandnet.nl

Maris Goudzwaard, algemeen adjunct
mgoudzw@zeelandnet.nl

Simon Romijn
sjromijn@gmail.com

Aankomende evenementen
Tentoonstelling
31 juli 2021 00:00
Tentoonstelling
01 aug 2021 00:00
Tentoonstelling
02 aug 2021 00:00
Verhuuroverleg Consistorie
02 aug 2021 09:00 - 12:00
Maandelijkse schoonmaak
02 aug 2021 13:30 - 15:30