Vrijwilligers kunnen de volgende functies uitoefenen
Beheerder

De functie beheerder houdt in, het ordelijk laten verlopen van een evenement. Hij/zij stuurt de andere vrijwilligers aan zodat het evenement soepel kan verlopen. Ook oplossen van kleine en/of grote problemen hoort tot deze taak

Assistent

Aangezien de taak van een beheerder veel omvattend is, heeft deze een of meer assistenten nodig. Deze nemen op een verantwoorde wijze taken die de beheerder naar hen delegeert op zich zodat er een goed gestructureerde organisatie ontstaat. Zij helpen tevens gasten bij de lift. Indien nodig assisteren zij ook bij de catering.

Catering

Aan de bar worden de dranken aan de gasten aangeboden. Soms wordt er samengewerkt met een cateraar, deze verzorgt het uitserveren in de zaal. Ook maken onze vrijwilligers dat het serviesgoed weer schoon is, daarvoor hebben we twee vaatwasmachines.

Licht en geluid

De medewerkers van licht en geluid hebben een veelomvattende taak. Zij volgen daarvoor een interne training. Werken soms samen met ingehuurde technici.

Zaal inrichter

Deze functie is duidelijk. Podium opbouwen. Stoelen en tafels klaarzetten, eventueel tijdens het evenement aanpassingen uitvoeren. Ook de zaal een gezellig uiterlijk geven.

Muntverkoop

Bij veel evenementen worden er munten verkocht. Omdat het vaak heel druk is kan er aan de bar uitsluitend betaald worden door middel van munten.

Schoonmaak

Aan het eind van elk evenement wordt de zaal en toiletgroep nagelopen en bijgehouden. Maar, op de eerste maandag van de maand is een schoonmaakploeg actief om te maken dat het gebouw er weer fris en helder uitziet.

Coördinator

Aan het hoofd van elke groep staat een coördinator. Zij sturen de specifieke groepen aan en onderhouden, zo nodig, het contact met de huurders.

Bestuurslid

Onze bestuursleden zijn net als alle andere medewerkers vrijwilliger.

Vrijwilliger worden

Wanneer u na het lezen van de functie omschrijvingen geïnteresseerd bent geraakt om een functie te vervullen, dan nodigen wij u uit om u aan te melden als VRIJWILLIGER. De Nieuwe Kerk Zierikzee heeft zijn voortbestaan te danken aan het werk dat door veel vrijwilligers gedaan wordt. U draagt dan ook een steentje bij om dit mooie en historische gebouw in stand te houden. Na aanmelding krijgt u een oproep voor een intakegesprek.

Aanmelden voor een evenement

Wanneer u als vrijwilliger bent ingeschreven kunt u met onderstaande knop inloggen om uw diensten voor bepaalde evenementen aan te bieden.