logo2x

 

front_banner

Informatie

 

Over de stichting Vrienden
Mar van der Veer (voorzitter)
Mastgatstraat 12, 4301 WG Zierikzee,
tel. 0111 41 45 85

Stuur een bericht

Over de huurmogelijkheden
Simon Romijn
Rollandhof 8, 4301 VP Zierikzee
tel. 0111 41 37 75
Stuur een bericht

Over de geschiedenis van het gebouw
Huib Uil
Nieuwe Koolweg 8, 4301 SC Zierikzee
tel. 0111 41 45 62
Stuur een bericht

Over het orgelgebruik
Gerard Bin (beheer orgel)
Zuidwellestraat 19, 4301 GS Zierikzee
tel. 0111 41 77 76
Stuur een bericht

 

 

Geachte Bezoeker

We stellen het op prijs dat u de website van de Nieuwe Kerk bezoekt. Een kerk met een bijzondere architectuur. Een prachtig voorbeeld van neoclassicistische bouwstijl. Orgel en kerk vormen hierin een uniek geheel. Het verhaal van deze kerk, hoe er eerst een gotische ‘kathedraal’ stond en daarna een klassieke ‘tempel’ verrees, ontdekt u elders op deze site.

Dit gebouw willen wij bewaren!

De kerk is in handen van de Stichting Oude Zeeuwse Kerken en wordt mede in stand gehouden dankzij het enthousiasme van vele vrijwilligers. Het gebouw is een gewaardeerde plek geworden voor concerten, lezingen, zangavonden, tentoonstellingen en andere activiteiten.

Met de hiermee gegenereerde financiële middelen kunnen wij dit gebouw voor de toekomst bewaren. Wij vinden echter dat te zien moet blijven dat dit een kerkgebouw is. De band met het verleden willen we niet los laten.

Hoe kunt u helpen?
De Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee stimuleert mensen om mee te helpen. Ook u als gast nodigen wij u graag daarvoor uit. U kunt bij onze vaste vriendenkring komen. Een grote groep vrienden steunt ons al met minimaal 10 euro per jaar. Hoe wij dat geld besteden, vertellen wij een aantal malen per jaar in onze nieuwsbrief. En we nodigen u uit bijzondere momenten in onze kerk mee te maken.

Steun de Nieuwe Kerk en geef u op als vriend of vriendin!


Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee
ANBI  Informatie
 
Doelstelling: Steunfonds voor de Nieuwe Kerk te Zierikzee. De stichting heeft ten doel het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan de Nieuwe Kerk te Zierikzee onder voorwaarde dat het voormalige kerkgebouw voor wat betreft zowel het exterieur als het interieur in stand blijft (artikel 2 van de statuten).
 
Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee 
KvK-nummer:        22051063
RSIN: 8110.07.716
Adres: Mauritslaan 2
Postcode: 4301 NT
Plaats: Zierikzee
Opgericht: 2002

 

Verantwoording
Bestuurssamenstelling
De heer M. van der Veer (voorzitter)
De heer J. Visser (secretaris)
De heer M. Goudzwaard (penningmeester)
De heer J.C. Erbrink
De heer H. Uil
De heer C.M. Schot
 
Beleidsplan
De inkomsten, die nodig zijn om de doelstelling te kunnen realiseren, bestaan uit donaties van particulieren en bijdragen en giften. Met deze giften, eventueel aangevuld met te verwerven subsidies, worden aan de Nieuwe Kerk objecten geschonken ten behoeve en ten dienste van het gebouw en van de gebruikers ervan.
Beloningsbeleid
De stichting wordt gevormd door de bestuursleden, die onbezoldigd zijn. Er is geen personeel in dienst.
 
Uitgeoefende activiteiten
Ieder jaar wordt voor de Vrienden een donateursconcert georganiseerd. Tweemaal per jaar wordt een nieuwsbrief toegezonden aan de Vrienden.
 
Financiële verantwoording
Zie bijgaand financieel overzicht over 2017.

 

 

Disclaimer

Uit oogpunt van de Wet op de Privacy, moet iedere website aan zijn bezoeker duidelijk maken wat er met de op de site gevraagde informatie wordt gedaan en opgeslagen voor verder gebruik.
 
Op de site www.nieuwekerkzierikzee.nl wordt informatie gevraagd die enkel en alleen wordt gebruikt om een e-mail bericht samen te stellen. De door u ingevoerde informatie wordt niet door de site en of de site-eigenaar opgeslagen of verwerkt voor andere doeleinden.
 
Voor informatie die door derden wordt verzameld (zoals Google en andere zoekmachines) kan "Stichting Vrienden Nieuwe Kerk Zierikzee" niet verantwoordelijk worden gesteld.
© 2018. Stichting Nieuwe kerk Zierikzee. Alle rechten voorbehouden
Niets van deze site mag gekopieerd en/of verspreid worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende
Ontworpen door G.M. Kampstra
Privacy verklaring